Okolo náhradního plnění je stále mnoho nejasností a také mnoho vznášejících se otazníků. Zde naleznete nejčastější dotazy o této problematice. Pokud i tak byste nenašli odpověď na Vaši otázku, napište nám.

Co je to náhradní plnění?

Každá společnost s více jak 25 zaměstnanci má povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP, TZP) ve výši povinného podílu podle §81-83 zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti, povinnost zaměstnávání 4% zaměstnanců se zdravotním postižením. Pokud povinný počet osob se ZP nezaměstnává, má možnost odebírat výrobky, nebo služby od společnosti zaměstnávající min. 50% osob se ZP jako náhradní plnění povinného podílu zaměstnávání OZP.

Kdo může náhradní plnění poskytovat?

Náhradní plnění může poskytovat každý zaměstnavatel zaměstnávající více jak 50% osob se zdravotním postižením a těžkým zdravotním postižením (OZP, TZP) nebo také OZP, která je osobou samostatně výdělečně činnou a nezaměstnává jiné zaměstnance.

Jaké jsou změny v náhradním plnění v roce 2012?

Od 1. 1. 2012 platí novela zákona o zaměstnanosti, v němž byl nově zaveden limit ve výši 36ti násobku průměrné hrubé měsíční mzdy za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za 1 každou svou osobu se zdravotním postižením, kterou zaměstnává. To znamená, že poskytovatel náhradního plnění může nabízet objem služeb či výrobků pouze do částky cca 854 316 Kč za každou OZP. Nad tento limit nebude moci poskytovat náhradní plnění. Proto je pro odběratele lepší, pokud si zařídí náhradní plnění zavčas, a ne na poslední chvíli, kdy by mohlo být už pozdě, resp. limit by mohl být vyčerpán.

Dále má poskytovatel novou povinnost vést evidenci odběratelů.

Je možnost kontroly, že je konkrétní poskytovatel náhradního plnění poctivý?

Od poskytovatelů si můžete vyžádat potvrzení či čestné prohlášení o zaměstnávnání více než 50% OZP. Pracovní místa OZP jsou u těchto zaměstnavatelů mj. evidovány na úřadu práce.

Od 1. 7. 2012, nebo 1. 1. 2013 se připravuje centrální registr napojený na evidenci Úřadu práce a Finančního úřadu. Zaměstnavatel s povinností zaměstnávání OZP či invalidních důchodců bude do databáze elektronicky vkládat svá hlášení pro Úřad práce, která budou obsahovat informace o všech dodavatelích a dokladech vystavených v režimu náhradního plnění.

Mám jako zaměstnavatel nad 25 zaměstnanců možnost výběru jak plnit povinný podíl zaměstnávání OZP?

Tuto zákonnou povinnost můžete řešit třemi způsoby:

  • přímým zaměstnáváním osob se zdravotním postižením ve výši povinného podílu (tj. 4%)
  • odebíráním služeb a výrobků od společností zaměstnávajících více než 50 % OZP, což je pro zaměstnavatele nejvýhodnější variantou
  • odvodem finančních prostředků do státního rozpočtu, toto je však pro zaměstnavatele ta nejméně výhodná varianta 

Má zaměstnavatel poskytující zaměstnávání invalidních důchodců, osob se zdravotním postižením nějaké výhody?

Každý zaměstnavatel zaměstnávající více jak 50 % osob se zdravotním postižením, nebo těžkým zdravotním postižením (OZP, TZP) z celkového počtu svých zaměstnanců dostává státní příspěvek (dotaci) na podporu zaměstnávání OZPa TZP. Poskytování a výše tohoto příspěvku se řídí zákonem o zaměstnanosti.

 

Chystají se další změny v náhradním plnění i do budoucna?

Ano, připravuje se další omezení v náhradním plnění od roku 2014. Týká se to firem, které zaměstnávají OZP, invalidní důchodce a poskytují náhradní plnění. Je to tzv. eliminace zboží. Tato novelizace zajistí přehled o firmách, zda poskytují náhradní plnění pouze na své výrobky, nebo na služby od jiných firem. Zaměstnavatel, který poskytuje zaměstnávání OZP z více jak 50%, obdrží certifikaci tzv. ochrannou známku „Práce postižených“, která bude pouze na konkrétní službu, nebo výrobek.

Jaký je rozdíl mezi chráněnou dílnou a chráněných pracovním místem?

Chráněná dílna je pracoviště zaměstnavatele vymezené na základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením (ZP), kde je v průměrném ročním přepočteném stavu zaměstnáno nejméně 60% zaměstnanců. Úřad práce může zaměstnavateli na vytvoření chráněné dílny poskytnout příspěvek.

Chráněné pracovní místo je místo pro osobu se zdravotním postižením vytvořené zaměstnavatelem na základě písemné dohody s úřadem práce. Toto místo musí být provozováno po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě. Také na vytvoření chráněného pracovního místa poskytuje úřad práce zaměstnavateli příspěvek.

Jaké výhody přináší odběr náhradního plnění od poskytovatele?

Odběrem náhradního plnění ušetříte značné finanční prostředky, získáte pro Vaši činnost praktické služby a zároveň tím splníte svoji zákonnou povinnost v zaměstnávání osob zdravotně postižených. Svůj ušetřený čas vynaložený na nutnou administraci při zaměstnávání OZP můžete využít k jiným účelům. Nákupem výrobků, nebo služeb od zaměstnavatelů OZP podpoříte práci těchto zdravotně postižených osob. Díky odběru služeb můžete lépe optimalizovat své náklady, než kdybyste bez užitku odváděli "invalidní daň".

Do kdy je povinnost doložit doklady o náhradním plnění?

Předložení způsobu plnění povinného podílu, tj. dokumentace o zaměstnávní OZP či dokumentace náhradního plnění či finanční dovod státu, je nutné předložit místně příslušnému úřadu práce nejpozději do 15. února za uplynulý kalendářní rok.