Co se mění v náhradním plnění od r. 2012?

Od 1. 1. 2012 došlo k výraznému omezení celkového objemu, který může zaměstnavatel osob se zdravotním postižením v rámci náhradního plnění fakturovat. Nově je zaveden limit ve výši 36ti násobku průměrné hrubé měsíční mzdy (dnes 37.047 Kč bez DPH) - 1 333 692 Kč bez DPH. V průběhu kalendářního roku může tuto částku maximálně fakturovat v součtu faktur všech svých odběratelů náhradního plnění za jednoho svého zaměstnance se zdravotním postižením.

Pakliže se ptát, proč došlo k novele zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a proč se letos tolik skloňuje náhradní plnění, je dobré si uvědomit některé stěžejní podněty tohoto legislativního aktu.

DOSUD NEEXISTOVAL ŽÁDNÝ LIMIT

Firma, která zaměstnávala 10 osob se zdravotním postižením, mohla v minulém roce přes náhradní plnění fakturovat takřka neomezeně. Nově je ale schopna, v součtu všem svým odběratelům za celý rok vyfakturovat pouze 1 333 692 Kč bez DPH!

ZMĚNY NA STRANĚ DODAVATELE

Stát zaměstnavatelům více než 50% osob se zdravotním postižením (dále jen OZP):

  • odejmul značnou část příjmů; omezil celkový možný obchodovatelný objem v rámci náhradního plnění;
  • "zmrazil" stav zaměstnanců zpětně (vztaženo na předchozí rok);
  • změnil výpočet stavů ze čtvrtletního na celoroční;
  • uschopnil osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ);
  • znemožnil trojnásobný zápočet osob s těžším zdravotním postižením (TZP).

Uvedené skutečnosti mají podstatný vliv na možnost poskytování náhradního plnění v letošním roce. Znamená to, že své "možnosti" nemohou v roce 2012 nikterak ovlivnit. Uvedené změny se navíc plně projeví teprve po ukončení tzv. přechodného období (v polovině roku), kdy velká část ZZP přestane zkrátka existovat.

KDO MŮŽE DNES NABÍDNOUT 100% GARANCE

Dnes může náhradní plnění 100% garantovat pouze společnost, která byla v minulém roce chráněnou dílnou (má již vymezena chráněná místa a přechodné období ji neovlivní), zaměstnávala dostatek osob se zdravotním postižením (nikoliv OZZ a TZP), neměla své zaměstnance pronajaté či umístěné na externích pracovištích (častý způsob zneužívání) a nabízí jako jediný dodavatel (ne předfakturací) smluvní závazek na konkrétní objem spolupráce, který bude schopna pouze vlastními zdroji realizovat.

ZMĚNY SE DOTÝKAJÍ VŠECH OBLASTÍ

Oblast kancelářských potřeb tvoří zpravidla minoritu objemu, který byl v rámci náhradního plnění obchodován. Hojně zneužívanými oblastmi byla například výpočetní technika, oblast ochranných pracovních pomůcek, služeb všeho druhu (typicky bezpečnostní agentury nebo úklidové firmy) až po leasingy či různé pochybné pseudo "outsourcingy".

ZMĚNY SE DOTÝKAJÍ VŠECH FIREM A ORGANIZACÍ V ČR

Změny ovlivnily drtivou většinu společností - pouze to prozatím mnohdy netuší. Na změnách nyní uspoří pouze TI, kteří přímo zaměstnávají dostatek OZP nebo si dokáží včas vybrat poctivého dodavatele, který bude schopen svým závazkům skutečně dostát.

NÉ PŘEFAKTURACI

Tak jako doposud byla předfakturace mylně vnímána jako běžná, hrála velmi negativní roli a měla významný podíl na aktuálních změnách. Jedná se přitom o nelegální a zcela amorální přístup k problematice náhradního plnění, který má, po Novém roce, navíc velmi diskutabilní přínos pro odběratele. Nutné daleko vyšší % navýšení (dříve pouze 1% nyní minimálně 12%), zvýšená míra rizika z důvodu nutnosti písemného závazku, který tento způsob obcházení jednoznačně prokáže; složité právní vymáhání při nedodržení podmínek takové smlouvy a navíc i zvýšená možnost kontroly u všech zúčastněných subjektů, to jsou otázky, které je skutečně velmi nutné zvážit.

CHYBÍ ZODPOVĚDNOST ZA NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

U mnoha firem a organizací bohužel chybí jednoznačně definovaná odpovědnost za řešení problematiky NP. Položte si otázku, který zaměstnanec má náhradní plnění na starosti u Vás? Nákupní, personální, účetní, ekonomické či jiné oddělení? Pokud změny zákona "doputují" ke kompetentním osobám příliš pozdě, lze předpokládat negativní dopady nejen v roce 2012, ale i následujících období - neboť změna zákona značně znemožňuje vznik nového ZZP.

JAK REAGUJÍ SPEKULANTI?

Část spekulantů přiznává pravdu, část překrucuje skutečnosti, část se snaží v nekalých praktikách pokračovat - snaží se zkrátka naplno využít půlroční přechodné období, než se zákazníci v problému zorientují a než přijdou o mnohdy uměle "nadlepšené" průměrné přepočtené stavy svých zaměstnanců se ZP. Každý den se počítá a v únoru 2012, až přijde čas na příslovečné lámání chleba, už nemusí existovat.

NEPLATNÉ CENOVÉ NABÍDKY A VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Uzavřeli jste v minulosti výběrová řízení, kterým věříte, že jsou stále platná? Dodavatel Vám dosud nenavýšil cenu? Nepožadujete po něm doplnění nebo nové záruky? Nemáte zájem o novou smlouvu? Vybíráte dodavatele podle ceny - například el. tržiště, e-aukce? Využíváte externí firmu na výběrová řízení? Ve všech uvedených případech můžeme téměř se 100% jistotou prohlásit, že NEMÁTE NÁHRADNÍ PLNĚNÍ!

Mimo zde uvedených skutečností, se problematiky náhradního plnění výrazně dotknou i další připravované změny (nová prováděcí vyhláška, podoba centrálního registru, apod.), které tuto oblast ještě více omezí.

Časté otázky na téma náhradní plnění