Jak si vybrat ověřeného a solidního dodavatele náhradního plnění?

Jak správně vybrat spolehlivého dodavatele náhradního plnění? Na co si dát při jeho výběru největší pozor? Základní informace se dozvíte na této stránce!

Aby mohla nějaká společnost poskytovat náhradní plnění (NP), musí přímo zaměstnávat minimálně 50 % osob se zdravotním postižením (OZP) z celkového počtu svých zaměstnanců. To je první a základní skutečnost, podle které můžeme spolehlivého dodavatele rozpoznat.

Co předem zjistit a prozkoumat

Vy jako zákazník si můžete od společnosti vyžádat potvrzení vydané příslušným úřadem práce o tom, že skutečně zaměstnává více než polovinu OZP z celkového počtu svých zaměstnanců, a může tak poskytovat náhradní plnění. 

Z webových stránek různých dodavatelů NP můžete také získat některé indicie o poskytovateli náhradního plnění. Je dobré, když společnost nabízející náhradní plnění má na svých stránkách zvláštní sekci věnovanou náhradnímu plnění, kde vysvětluje, jak konkrétně můžete jejich služeb či zboží využít pro Vaše náhradní plnění.

Když už jste na webových stránkách potencionálního dodavatele NP, podívejte se na základní informace o firmě (odkdy působí na trhu, jak dlouho poskytuje náhradní plnění, kde má zastoupení atd.) O celkové spolehlivosti dodavatele mohou vedle tradice napovědět také získané certifikáty a garance kvality, které často na své stránky často umísťují. Je vhodné pročíst si také sekci pro reference, pokud je na stránkách najdete.

Nejlepší je, pokud navíc znáte někoho, kdo má se společností dobré osobní zkušenosti. Ochota jednat a vyjít zákazníkům vstříc by měla být samozřejmostí. Víme-li, že společnost realizuje své služby na vysoké úrovni, patrně bude solidně a spolehlivě poskytovat také náhradní plnění.

Na co si dát pozor

Když už si vyberete některého z dodavatelů NP, uzavřete s ním smlouvu o konkrétním objemu odběru zboží nebo služeb v rámci náhradního plnění. A to na dobu určitou – na jeden kalendářní rok. Hodnoty pro výpočty náhradního plnění a stavy zaměstnanců se totiž každoročně mění. Dejte pozor na to, aby ve smlouvě nebyl odkaz na jiné subjekty. Důležitou hodnotu průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku v ČR (podle níž se potřebný objem NP vypočítává) si můžete ověřit na stránkách Českého statistického úřadu. Dohledat lze i aktuální znění Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Shrnutí na závěr

Dodavatele náhradního plnění tedy volte obezřetně, prostudujte a ověřte si dostupné informace, vyžadujte potvrzení od úřadu práce, uzavřete smlouvu s konkrétními údaji. Zároveň ale nemarněte čas – poskytovatelé NP mají nově stanovený limit, v jakém objemu mohou NP poskytnout. Proto je žádoucí zajistit si dodavatele NP co nejdřív, aby na Vás nezbylo zaplatit povinný podíl státu.